Óvodatörténet

Óvoda létesítésének szükségessége 1929 elején merült fel először. Az óvodát igénylő gyermekek száma 100 fő körült volt.

Az Állami Kisdedóvoda azonban csak 1942. május 6-án, több mint tíz év múlva nyitotta meg kapuit, 110 gyermeket írattak be a szülők.

1966-ban felépült a község második óvodája II. számú Óvoda néven, két csoporttal.

1968. október 1-én összevonták az I. és II. számú Óvodát, így négy csoportos lett a két óvoda. Ettől az időtől lett függetlenített az óvodavezető, vezetői feladatait teljes munkaidőben látta el.

1973-ban a magas gyermeklétszám szükségessé tette az óvoda bővítését, egy újabb csoport létrehozását. Az I. számú Óvoda 1975. április 9-ig, az óvoda átadásáig, szükségférőhelyen üzemelt.

A 80-as évek elején megkezdődött a II. számú Óvoda bővítése is, ami 1985. szeptember 10-től 6 csoportos lett. Ekkortól a két óvoda külön vezetés alá került, mert a felsőbb szakmai vezetés így látta biztosítottnak a magasabb szintű pedagógiai munkát. Indokolta mindezt azzal, hogy 10 csoportot ekkora távolságból nem lehet eredményesen vezetni.

1994. december 21-én az I. számú Óvoda új, korszerű óvodaépületbe költözött.

 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján a település alapellátását biztosító sajátos arculattal rendelkező 2 óvodát és az általános iskolát 2008. július 1-től összevonta egy közös igazgatású intézménnyé, József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda néven.

2012. szeptember 1–től az óvodaegység külön vált az iskolától, Pusztaszabolcs Városi Óvoda lett a neve. A két telephelyen – Zsiráf Óvoda Telephely és Manóvár Óvoda Telephely – működő intézményt egy vezető irányította.

2014-ben a csökkenő gyermeklétszám miatt megszűnt egy óvodai csoport a Manóvár Óvodában.

A Manóvár Óvodában 2015. szeptember 1-től újabb óvodai csoport szűnt meg.  Pusztaszabolcs Város Képviselő-testületének határozata alapján egy bölcsődei csoport kialakítására került sor, 12 férőhellyel. 

Az intézmény új hivatalos neve Pusztaszabolcsi Városi Óvoda ésBölcsőde lett.

Elérhetőség

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2490 Pusztaszabolcs Deák Ferenc u. 21/1. 06-25/273-047 pszabovoda@freemail.hu